d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוצאות לפי מילה שכירים :
האם שכירים זקוקים לאתר אינטרנט גם כן? האם שכירים יכולים להיעזר באינטרנט למציאת עבודה?