d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוצאות לפי מילה CROP :
כיצד לקחת רק חלק מהתמונה ואותו להפוך לתמונה עצמאית