d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוצאות לפי מילה אתר סטטי :
בסיפור זה נלמד מהו אתר דינמי, מהו אתר סטטי ומה היתרונות של כל אחד
באתרים אלה כל עמוד בעל מבנה שונה המתאים למידע שרוצים להעביר בו