d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוכנת איילה - ניהול קשרי לקוחות

תוכנת איילה לניהול קשרי לקוחותכדי שלקוחות שלנו ירכשו מאיתנו פעם נוספת, וכדי שהם ימליצו עלינו למכריהם, הם צריכים לקבל שירות שעולה על ציפיותיהם, ולקבל יחס אישי.

תוכנת ניהול קשרי לקוחות (crm) עוזרת לנו להשיג מטרה זו.

חשוב להקפיד כי התוכנה תהיה קלה לשימוש, כדי שהיא אכן תשמש ככלי עזר ולא כמטלה נוספת.

 

תוכנת איילה מאפשרת לך למצוא בקלות את כל המידע הקשור ללקוח, "לזכור" אותו וכך לתת לו יחס אישי.

תוכנת איילה מהווה כלי עבודה וערוץ תקשורת נוסף עם הלקוח.

תוכנת איילה מאפשרת לך ליתור תזכורות שיעזרו לך לפנות ללקוח ברגעים המתאימים, ולתת לו שירות שעולה על ציפיותיו

 

לפרטים נוספים ניתן להכנס לאתר של תוכנת איילה לניהול קשרי לקוחות