d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

תוצאות לפי מילה google places :
ניצול התוצאות המקומיות של גוגל לשם קידום העסק המקומי