d-amir בית תוכנה אינטרנטית לעסקים קטנים ובינוניים ובעיקר עסקים אישיים

טשטוש והסתרת פרטים בתמונה

לעיתים אנו רוצים לשלב תמונה באתר שלנו, אולם התמונה כוללת פרטים מסוימים אנו לא רוצים לחשוף (פנים של אנשים שלא רוצים להיחשף, מספר של מכונית, או כל דבר אחר).

מאמר זה יראה כיצד ניתן להסתיר פרטים בתמונה בעזרת תוכנת עיבוד התמונה http://pixlr.com/editor/

למעשה, כדי להסתיר פרטים אנו צובעים אותם.

התוכנה מאפשרת לבחור צבע ולצייר על התמונה, או למחוק את האיזור הרצוי ואז לקבל שם את צבע הרקע של התמונה (שיכול להיות גם שקוף אם כך הוגדרה התמונה)

מחיקה של חלקים בתמונה

בתפריט הכלים נבחר את המחק 

בסרגל הכלים נקבל את אפשרויות המחק

שימו לב שניתן לבחור שקיפות (opacity) נמוכה ואז לבצע מחיקה חלקית בלבד

כעת כל שנותר לעשות הוא להעביר את העכבר, כשהוא לחוץ, מעל האיזור שנרצה למחוק

הסתרה של חלקים בתמונה

בחלק התחתון של תפריט הכלים נבחר את הצבע עמו נסתיר את הפריט הרצוי.

לחיצה על משבצת הצבע הגדולה תפתח חלון שבו ניתן לבחור את הצבע הרצוי

כעת נבחר את כלי המכחול   עמו נצייר קווים על האיזורים שנרצה להסתיר

ההסתרה מתבצעת בעזרת העברת עכבר לחוץ על האיזור שנרצה לצבוע

נוכל לקבל משהו כזה:

גם כאן, סרגל הכלי מאפשר לנו שליטה על תכונות המברשת, כגון רמת השקיפות של הצבע ועובי המברשת

 

לאחר שסיימנו את הסתרת הפרטים הרצויים, כדי לוודא שגודל התמונה מתאים לפרסום באתר שלנו, או לפעול לפי המאמר שינוי גודל ​תמונה - התאמת הרזולוציה

 

בסיום השינויים, נשמור את התמונה, כמוסבר במאמר הפותח סדרה זו - ביצוע התאמות תמונה